Podsumowanie chorob u osob starszych

Osoba starsza może mieć trudności ze zrozumieniem ustnych lub pisemnych wypowiedzi, mogą pojawiać się trudności w odnajdywaniu słów, utrzymaniu wątku wypowiedzi, zmniejszeniu może ulec również zakres słownictwa. Jeżeli jednak pacjent wymaga leczenia powyższymi lekami, proponuje się analizę wszystkich leków o podobnym działaniu niepożądanym np.

Leki dla pacjentów powyżej roku życia | Neurologia Praktyczna

W porównaniu z rekomendacjami opublikowanymi w r. Z-leki kojarzone są z takimi działaniami niepożądanymi, jak nasilenie ryzyka zmęczenia, zaburzenia pamięci czy zawroty głowy.

Benzodiazepiny i niebenzodiazepinowe leki nasenne Według kryteriów Beersa zarówno benzodiazepiny BDjak i niebenzodiazepinowe leki nasenne Z-leki nie powinny być stosowane w grupie chorych po W starszym wieku obserwuje się zwiększoną wrażliwość na benzodiazepiny, co częściowo wynika z odmienności procesu dystrybucji leków. Zmniejszenie objętości całkowitej wody organizmu oraz zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej prowadzi do kumulacji lipofilnych BD w OUN. Leczenie benzodiazepinami osób starszych zwiększa ryzyko majaczenia, wypadków samochodowych, a przede wszystkim upadków i złamań szyjki kości udowej.

Jak wykazano w badaniach klinicznych, stosowanie tej grupy leków u chorych po Badania obserwacyjne dotyczące działań niepożądanych wskazywały również opisywaną grupę leków jako jeden z istotnych powodów wizyt w izbach przyjęć.

Wcześniejsze rekomendacje z r. Nie zaleca się stosowania Z-leków u osób starszych z tych samych powodów co benzodiazepin. Obecnie niewyjaśnioną ostatecznie kwestią jest wpływ BD oraz Z-leków na funkcje poznawcze. W zaleceniach Beersa wymienia się związek między leczeniem BD a ryzykiem zaburzeń kognitywnych i otępienia, jakkolwiek wyniki ostatnich badań są w tym temacie niejednoznaczne.

Leki tej grupy uznano za względnie bezpieczne przy krótkotrwałej terapii. Z uwagi na rozpowszechnienie oraz czas stosowania IPP poglądy na temat ich bezpieczeństwa zweryfikowano. Obecnie przyjmuje się, że leczenie inhibitorami pompy protonowej, jak każdym lekiem stosowanym długotrwale, jest obarczone zwiększonym ryzykiem wystąpienia niekorzystnych działań niepożądanych.

Prof. Mariola Bidzan, mgr Ilona Bidzan-Bluma - Psychologiczne konsekwencje izolacji i kwarantanny

Według klasyfikacji Beersa IPP należą do grupy I, leków nierekomendowanych do stosowania u chorych powyżej Niesteroidowe leki przeciwzapalne Leki te stanowią bardzo liczną grupę preparatów o zróżnicowanej budowie chemicznej. Ich mechanizm działania jest związany głównie z hamowaniem syntezy prostaglandyn, które powstają w tkankach uszkodzonych i zmienionych przez proces zapalny. Ograniczenia stosowania NLPZ u osób powyżej W rekomendacjach Beersa nieselektywne inhibitory cyklooksygenaz np.

Zasada ograniczenia leczenia NLPZ jest szczególnie ważna w grupie pacjentów o wysokim ryzyku wystąpienia wymienionych powikłań, tj. Włączenie IPP lub mizoprostolu redukuje wystąpienie wymienionych powyżej powikłań, ale nie eliminuje ich całkowicie.

Lekiem szczególnie niebezpiecznym w grupie NLPZ jest indometacyna. Leki przeciwpsychotyczne LP Wskazaniem do stosowania LP w grupie osób starszych są przede wszystkim objawy psychotyczne towarzyszące otępieniu.

Newsletter

W r. Żywności i Leków Food and Drug Administration — FDA opublikowała ostrzeżenie dotyczące zwiększonej śmiertelności starszych pacjentów z otępieniem i psychozą leczonych LP.

Podstawą do sformułowania powyższego wniosku były wyniki dwóch badań retrospektywnych, w których wykazano istotny statystycznie związek zwiększenia ryzyka śmierci z okresem 30 dni stosowania leków przeciwpsychotycznych w porównaniu z osobami nieleczonymi tą grupą leków. Przeprowadzone badania oceniały również różnice między typowymi i atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, ryzyko zgonu było porównywalne ze wskazaniem na bezpieczniejszy profil LP drugiej generacji.

Kryteria Beersa nie rekomendują stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób starszych ze współistniejącymi objawami majaczenia z uwagi na niewystarczające dowody ich skuteczności oraz większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych np.

Leki tej grupy mogą być stosowane w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej czy też krótkotrwałego leczenia wymiotów w przebiegu np. Leki grupy II, które nie powinny być stosowane u pacjentów po Wśród różnorodnych przedmiotów i gadżetów skonstruowanych z myślą o seniorach, na wyróżnienie — jeśli chodzi o funkcjonalność — zasługują wszelkie kubki z dziubkiem i podwójnym uchwytem, pozwalające osobą starszym na samodzielne spożywanie różnorodnych napojów.

Alternatywą dla nich są również pojemniki ze słomką. Jeśli chodzi o spożywanie dań, te o płynnej konsystencji można jeść np. Ułatwieniem w jedzeniu posiłków, wymagających rozdrobnienia jest specjalny widelec, który jednocześnie pełni funkcję noża. Poruszanie się Spacery, zakupy lub czynności wymagające schylania się czy dźwigania ze strony osoby starszej to kolejny ważny temat.

Podsumowanie chorob u osob starszych

Popularny na ulicach wózek zakupowy będzie spełniał swoją rolę w przypadku osób, które nie mają problemów z samym poruszaniem się i utrzymaniem równowagi. Natomiast dla seniorów z ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się rozwiązaniem może okazać się chodzik np.

Jak ułatwić opiekę nad osobami starszymi? | Posiłki w chorobie

Natomiast chwytak z regulowaną rączką pomoże podnieść przedmioty leżące nisko lub na podłodze, a także zdjąć te leżące wysoko. Gdzie położyłem klucze od domu, portfel, teczkę z receptami? Problemy z pamięcią i koncentracją u osób starszych potrafią być uciążliwe. Lokalizator przedmiotów w jakimś stopniu jest rozwiązaniem dla takich osób.

Rozwiązania ułatwiające opiekę nad osobami starszymi

Jak wygląda norma? To prawda, że bardzo wiele osób w starszym wieku narzeka na pogorszenie pamięci i trudności w przypominaniu sobie nazwisk czy numerów telefonów. U osoby zdrowej te kłopoty jednak nigdy nie będą na tyle poważne, żeby doprowadzić do znaczącej niesamodzielności.

Osoba starzejąca się w prawidłowy sposób nigdy nie zapomni, jak wyglądają jej najbliżsi, jak trafić do swojego mieszkania, jak dbać o higienę i dobry wygląd, jak się ubrać adekwatnie do warunków pogodowych i przygotować sobie posiłek. W każdym wieku normą jest bycie sprawnym intelektualnie, zaś zmiana sposobu realizacji zadań dostosowana do wydolności pamięci jest typowa w naturalnym starzeniu. Otępienie W przypadku starzenia patologicznego mamy do czynienia z zespołem otępiennym.

Podsumowanie chorob u osob starszych

Otępienie zwane inaczej demencją to zbiorczy termin, którym określa się grupę objawów wywołanych przewlekłą chorobą mózgu, prowadzącą do postępującego obumierania i zaniku neuronów. Są to jednak określenia zastępcze i błędne. Aktualne prognozy demograficzne przewidują wzrost średniej długości życia i znaczny przyrost populacji osób starszych, co zwiększa liczbę osób znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na otępienie.

W Polsce liczbę chorych z otępieniem można oszacować na tys. Otępienie stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego ze względu na fakt, że jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności u osób w podeszłym wieku.

Dzięki niej wiemy, kim jesteśmy, mamy świadomość siebie, rozpoznajemy ludzi, miejsca, rzeczy, możemy porozumiewać się z innymi, myśleć, planować, działać.

Jak odróżnić zapominanie w przebiegu fizjologicznego starzenia się od zapominania patologicznego? Czy to już Alzheimer?

Podsumowanie chorob u osob starszych

W zaburzeniach pamięci związanych z otępieniem występują narastające trudności w uczeniu się i przypominaniu świeżo poznanych informacji, częste powtarzanie np. Osoba może nie pamiętać, gdzie położyła ważne przedmioty, takie jak klucze, portfel czy dowód osobisty.

Zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych u osób starszych - Zrozumieć starość

W otępieniu zawsze dochodzi także do pogorszenia pozostałych funkcji poznawczych — słabnie uwaga, funkcje językowe, wykonawcze i wzrokowo-przestrzenne. Na czym polegają te problemy? Osoba starsza może mieć trudności ze zrozumieniem ustnych lub pisemnych wypowiedzi, mogą pojawiać się trudności w odnajdywaniu słów, utrzymaniu wątku wypowiedzi, zmniejszeniu może ulec również zakres słownictwa.

Pojawiają się problemy w orientacji przestrzennej, nawet w dobrze znanych miejscach czy przy powrocie do domu, trudności w rozpoznawaniu przedmiotów, rozwiązywaniu problemów, osądzie, podejmowaniu decyzji, zarządzaniu pieniędzmi, zakupach czy ocenie sytuacji.

Takiej osobie coraz trudniej się skupić w trakcie wykonywania czynności, osłabiona jest również podzielność jej uwagi.