UV do leczenia stawow

Stymulacja i zaostrzenie W r. Innymi słowy: SM staje się coraz bardziej rozpowszechnione wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, ale częstość występowania tej choroby może różnić się też w obrębie populacji. Wykorzystując światło laserowe o niskim natężeniu do tzw. Druga strona medalu W przypadku niektórych schorzeń autoimmunizacyjnych ekspozycja na promieniowanie słoneczne może mieć wręcz odwrotne skutki.

Zapewnia głęboką penetrację tkanek skóry oraz pobudza układ odpornościowy do szybkiej odbudowy i regeneracji. Światło polichromatyczne Pobudza lokalne krążenie krwi, dzięki czemu stymuluje cały organizm do uruchomienia procesów regeneracyjnych. Światło niekoherentne Jest w pełni bezpieczne, wspomaga odbudowę tkanek skóry i sprawia, że wiązka światła dociera do tkanek ze stałą intensywnością. Światło niskoenergetyczne Przyspiesza proces gojenia się ran oraz zmian skórnych.

Małgorzata Kozłowska Wokół tematu wpływu słońca na nasze zdrowie narosło wiele teorii. Promieniowanie ultrafioletowe UV emitowane przez słońce jest bardzo istotnym czynnikiem środowiskowym, UV do leczenia stawow wywiera ogromny wpływ na zdrowie człowieka.

  • Promieniowanie ultrafioletowe UV- zastosowanie lampy kwarcowej - Fizjotechnologia
  • Małgorzata Kozłowska Wokół tematu wpływu słońca na nasze zdrowie narosło wiele teorii.
  • Zranic palce w stawach

Z jednej strony możemy usłyszeć, że słońce niszczy skórę, przyspiesza proces starzenia i może powodować raka, z drugiej jednak wiadomo, że promieniowanie ultrafioletowe jest potrzebne do produkcji witaminy D, a jej właściwości są nie do przecenienia.

Uważa się, że unikanie słońca może być tak samo szkodliwe dla zdrowia jak nadmierna ekspozycja na jego promieniowanie.

Zapalenie stawów – objawy oraz polecane zabiegi rehabilitacyjne

Słońce a choroby autoimmunizacyjne Wciąż niewiele mówi się o tym, jak promieniowanie słoneczne wpływa na rozwój schorzeń autoimmunizacyjnych. Najnowsze badania pokazują, że promieniowanie ultrafioletowe może wywołać lub zaostrzyć objawy określonych chorób autoimmunizacyjnych, ale może też zapobiegać powstawaniu innych schorzeń tego typu lub pomóc w złagodzeniu ich objawów. Badania naukowe koncentrują się obecnie na zrozumieniu wpływu promieniowania słonecznego na przebieg takich chorób, jak toczeń rumieniowaty układowy SLEstwardnienie rozsiane SMcukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów RZSzapalenie skórno-mięśniowe DM oraz łuszczyca.

UV do leczenia stawow

Promieniowanie UVC ma najmniejszy zasięg i dzięki warstwie ozonowej nie powinno dosięgać powierzchni ziemi, natomiast promieniowanie UVA i UVB może wpływać niekorzystnie na skórę. Uważa się, że to promieniowanie UVB ma największy związek z procesami autoimmunizacyjnymi.

Promieniowanie ultrafioletowe UV- zastosowanie lampy kwarcowej

Stymulacja i zaostrzenie W r. Promieniowanie UV wyzwala produkcję reaktywnych form tlenu, których nagromadzenie może powodować uszkodzenie komórek i DNA. Gen GSTM1 koduje transferazę glutationową — enzym, odpowiedzialny za usuwanie z organizmu reaktywnych form tlenu. Układ immunologiczny czasami interpretuje uszkodzone DNA jako substancję obcą, wyzwalając przy tym odpowiedź autoimmunologiczną, co skutkować może rozwojem tocznia lub innej przewlekłej choroby zapalnej.

Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe może wpływać również na rozwój i wzrost aktywności zapalenia skórno-mięśniowego.

UV do leczenia stawow

Naukowcy przez lata przyglądali się zmiennym geoklimatycznym i odkryli, że globalne natężenie promieniowana UV było najsilniejszym czynnikiem przyczyniającym się do względnej proporcji zapalenia skórno-mięśniowego DM w porównaniu do zapalenia wielomięśniowego PM. U osób żyjących na obszarach o wyższym poziomie ekspozycji na słońce znacznie częściej rozwijała się postać skórno-mięśniowa miopatii zapalnej, która objawia się znacznym osłabieniem mięśni i charakterystyczną wysypką.

Autoprzeciwciałami swoistymi dla zapalenia skórno-mięśniowego są przeciwciała przeciwko Mi Promieniowane UV zwiększa poziom białka Mi-2 w organizmie, powodując zwiększoną odpowiedź autoimmunologiczną. Druga strona medalu W przypadku niektórych schorzeń autoimmunizacyjnych ekspozycja na promieniowanie słoneczne może mieć wręcz odwrotne skutki.

Zdrowo poinformowani - reumatoidalne zapalenie stawów ( RZS)

Obserwuje się znaczące dysproporcje w częstości występowania takich chorób, jak stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu 1 czy reumatoidalne zapalenie stawów — w zależności od regionu geograficznego. Częstość występowania SM maleje z północy na południe na półkuli północnej oraz z południa na północ na półkuli południowej.

Innymi słowy: SM staje się coraz bardziej rozpowszechnione wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, UV do leczenia stawow częstość występowania tej choroby może różnić się też w obrębie populacji.

UV do leczenia stawow

Maleje wraz ze wzrostem pigmentacji skóry, tzn. Ponadto, bez względu na kolor skóry, osoby mieszkające od wczesnego dzieciństwa aż do wieku dojrzewania w klimacie tropikalnym wykazują zmniejszoną zachorowalność na SM.

Mechanizm tłumienia odpowiedzi immunologicznej na skutek ekspozycji na promieniowanie słoneczne UV do leczenia stawow jest dokładnie poznany.

  • Bioptron - Fundacja "Swoboda"
  • Reumatoidalne zapalenie stawów RZS To bardzo tajemnicza choroba autoimmunologiczna.
  • Reka w ramie utrzymuje, co robic

Według niektórych naukowców niska zapadalność na SM wśród ludności zamieszkującej strefę równikową wynika z immunosupresji indukowanej przez promieniowanie UV na naskórkowych komórkach Langerhansa. Wydaje się, że promieniowanie UV promuje tolerancję immunologiczną w stosunku do niektórych antygenów, w szczególności do autoantygenów mielinowych, które odgrywają kluczową rolę w patogenezie stwardnienia rozsianego.

W r.

UV do leczenia stawow

Robyn Lucas z Australian National University opublikował wyniki badań przeprowadzonych na grupie osób w wieku od 18 do 59 lat, u których wystąpiły pierwsze epizody objawów typowych dla stwardnienia rozsianego. Grupę kontrolną stanowiło osób w podobnym wieku, tej samej płci i pochodzących z tych samych regionów Australii, ale bez objawów wskazujących na prawdopodobieństwo rozwoju choroby.

Naukowcy zebrali dane na temat czasu ekspozycji na słońce w różnych etapach życia badanych osób oraz oceniali stopień uszkodzenia ich skóry na skutek działania promieniowania słonecznego i zawartość melaniny w ich skórze. Pigmentacja skóry i wrażliwość na promieniowanie UV były również przedmiotem badań dotyczących podatności na zachorowanie na cukrzycę typu 1.

W porównaniu z grupą kontrolną pacjenci z cukrzycą typu 1 częściej mają niebieski lub zielony kolor oczu, jasną cerę i wykazują większą wrażliwość na promieniowanie słoneczne.

Naświetlanie promieniami podczerwonymi i światłem widzialnym

Podsumowanie Słońce jest bardzo ważnym czynnikiem środowiskowym, który ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dowodem na to są duże dysproporcje w częstości występowania takich chorób jak SM, cukrzyca typu 1 czy RZS w zależności od szerokości geograficznej i stopnia ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Słońce w zbyt dużej dawce może skutkować rakiem skóry oraz — jak w przypadku SLE czy DM — zaostrzeniem stanu choroby. Należy jednak pamiętać, że zagrożenia wynikające ze zbyt rygorystycznego unikania słońca mogą być dużo gorsze dla zdrowia niż niebezpieczeństwa związane z nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV.

Literatura: P. Fraser et al. Journal of Rheumatology ; 30 2 : — Dumas, M. Medical Hypotheses ; 55 6 : — Ziegler et al.

Diabetes Care ; 13 5 : — Ponsonby et al.

UV do leczenia stawow

Toxicology ; — 71— Foering et al. Journal of the American Academy of Dermatology ; 69 2 : — Lucas et al. Neurology ; 76 6 : —

UV do leczenia stawow