Epidemiologia chorob stawow

Autorzy badania wyliczenia z przeprowadzonej analizy odnoszą do wpływu uznanych czynników ryzyka związanych z RZS, których występowanie zmienia się w czasie, na przykład: zmniejszenie odsetka palaczy tytoniu oraz wzrost odsetka osób otyłych w populacji ogólnej. Wyróżnia się: — postać przyśrodkową — ze zwężeniem przyśrodkowej części szpary stawowej tworzonej przez kłykcie kości udowej i nasadę bliższą piszczeli, — postać rzepkowo-udową — z przewagą zmian pomiędzy wewnętrzną powierzchnią rzepki i kością udową, — postać boczną — ze zwężeniem szpary stawowej na wysokości kłykci bocznych kości udowej.

W ramach leczenia początkowego należy rozważyć stosowanie GKS w małej dawce łącznie z jednym lub z kilkoma LMPCh przez okres do 6 miesięcy, ale trzeba GKS odstawić tak szybko, jak to klinicznie możliwe.

Stanisław Sierakowski Streszczenie Summary Osteoarthritis and mainly knee osteoarthritis are the most common chronic diseases that causes of physical disability.

W przypadku niepowodzenia terapii bLMPCh można rozważyć zastosowanie tofacytynibu. Jeżeli chory jest w trwałej remisji po odstawieniu GKS, można rozważyć zmniejszenie dawki leku biologicznego bądź wydłużenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza jeśli chory jednocześnie otrzymuje LMPCh.

Zmiany w epidemiologii RZS na podstawie danych z populacji USA

W przypadku długo utrzymującej się remisji można rozważyć wspólnie z pacjentem ostrożne zmniejszenie dawki LMPCh. Jeśli leczenie wymaga modyfikacji, oprócz aktywności choroby należy brać pod uwagę takie czynniki jak progresja uszkodzenia strukturalnego stawów, choroby współistniejące i bezpieczeństwo leczenia.

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Leki stosowane w RZS dzieli się na dwie grupy: modyfikujące przebieg choroby, z podziałem na leki klasyczne i biologiczne łagodzące ból i objawy zapalne. Pierwszymi skutecznymi lekami zastosowanymi w leczeniu były sole złota.

Reumatoidalne zapalenie stawów

W przypadku powodzenia w leczeniu było możliwe uzyskanie remisji. W razie objawów nietolerancji i uczulenia podawano kortykosteroidy, z kwasem acetylosalicylowym lub NLPZ.

Epidemiologia chorob stawow

Kortykosteroidy oraz NLPZ nie hamowały jednak postępu choroby, natomiast sprawdzały się w leczeniu objawowym. Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne diklofenakcelekoksyb skutecznie łagodzą dolegliwości bólowe i objawy zapalenia w RZS. Jednocześnie w badaniach wykazano zmienność zapadalności w zależności od określonego przedziału czasu, jak i obszaru geograficznego, na co wpływ mogą mieć różne czynniki, w tym genetyczne i środowiskowe.

W retrospektywnym badaniu populacji hrabstwa Olmsted w stanie Minesota w USA analizowano dane z lat Obszar ten głównie zamieszkiwany jest przez rasę białą.

Zaawansowanie[ edytuj edytuj kod ] Wyróżniamy 4 okresy choroby według Steinbrockera: okres I — wczesny - w badaniu RTG widoczne obrzęki tkanek miękkich, niewielkie zwężenie szpar stawowych, osteoporoza przynasadowa, ból, obrzęk, pogrubienie zarysu stawów, sztywność poranna; okres II — zmiany umiarkowane — ww. Leczenie powinno mieć na celu osiągnięcie u każdego chorego remisji lub małej aktywności choroby. Monitorowanie stanu chorego powinno być częste w okresie aktywnej choroby kontrola co 1—3 mies. W przypadku przeciwwskazań do stosowania MTX lub wczesnej nietolerancji MTX należy rozważyć zastosowanie sulfasalazyny lub leflunomidu w ramach leczenia pierwszego rzutu.

Stanowi 4 co do częstości przyczynę inwalidztwa u kobiet i 8 u mężczyzn w populacji USA. Zapadalność w USA wynosi przypadków na tysięcy osób. Od 50 roku życia zaczyna się wyraźna przewaga w występowaniu GA u kobiet, która narasta wraz z wiekiem.

Epidemiologia chorob stawow

Płeć żeńska okazuje się niezależnym czynnikiem ryzyka GA. Poza tym kobiety częściej zgłaszają dolegliwości bólowe i częściej u nich występuje postać uogólniona zwyrodnienia stawów. Sugeruje się, że przyczyną gwałtownego wzrostu zapadalności po 50 roku życia, mogą być zaburzenia hormonalne związane z menopauzą 5, Kolejnym niezależnym czynnikiem rozwoju GA jest nadwaga.

Bezpośrednią przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych w przebiegu otyłości jest mechaniczne przeciążenie stawów. Przypuszczalnie, znaczenie mają także czynniki metaboliczne, bowiem obserwowano skojarzenie otyłości ze zwyrodnieniem drobnych stawów rąk.

Epidemiologia chorob stawow

Przy okazji wykazano niecodzienny związek GA z nikotynizmem. Pacjentki cierpiące na GA wypalały istotnie mniej papierosów od osób wolnych od dolegliwości. Ważnym czynnikiem ryzyka GA są urazy, niektóre dyscypliny sportowe oraz aktywność fizyczna kumulująca przeciążenia kolan.

RZS Reumatoidalne zapalenia stawów to najczęstsza choroba reumatyczna.

Stwierdzono krotny wzrost ryzyka wystąpienia radiologicznych cech GA u osób zawodniczo uprawiających tenis i bieganie U lekkoatletów około 2 razy wzrasta prawdopodobieństwo konieczności leczenia szpitalnego GA Narażone na rozwój GA są również osoby uprawiające sporty siłowe Rekreacyjne ćwiczenia fizyczne nie powodują wzrostu ryzyka, o ile nie prowadzą do urazów Za zawody łączące się z wystąpieniem zwyrodnienia kolan uważa się prace wymagające średniego lub ciężkiego wysiłku fizycznego oraz wymuszonej, obciążającej kolana pozycji ciała.

Ryzyko radiologicznych cech zwyrodnienia wzrasta wtedy dwukrotnie.

  • Cright Human Sustain
  • Хейл сердито посмотрел на обезумевшего сотрудника лаборатории систем безопасности и обратился к Сьюзан: - Я сейчас вернусь.