Choroba stawow Arkoxii, Komentarze

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: często obrzęki, zatrzymanie płynów; niezbyt często zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie mc. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby punktów wg skali Child-Pugh , niezależnie od wskazania, nie należy stosować dawki większej niż 30 mg jeden raz na dobę. Arcoxia - wskazania Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów ChZS , reumatoidalnego zapalenia stawów RZS , zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz leczenie bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej. Jeśli zwiększy się znacząco ciśnienie tętnicze krwi, należy rozważyć alternatywną metodę leczenia.

Przegląd prasy Magdalena Kocot-Kępska W badaniach u ludzi wykazano, że etorykoksyb przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego, hamuje syntezę prostaglandyn na poziomie rdzeniowym i tym samym może hamować hiperalgezję ośrodkową, co ma znaczenie zarówno w bólu ostrym, jak i przewlekłym.

Etorykoksyb potwierdził swoją skuteczność i dobry profil bezpieczeństwa w wielu badaniach klinicznych u pacjentów z bólem o różnej etiologii — ChZS, RZS, ZZSK, dna moczanowa, ból ostry pooperacyjny, bolesne miesiączkowanie oraz przewlekłe bóle krzyża. Z powodzeniem może być stosowany nie tylko w Leczenie polaczen pedzla, lecz także w ostrym bólu w boli brzucha i stawy schorzeń mięśniowo-szkieletowych.

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ należą obecnie do najczęściej przepisywanych leków na świecie i są powszechnie stosowane przez pacjentów z dolegliwościami bólowymi w przebiegu różnorodnych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Według zaleceń ekspertów NLPZ są lekami pierwszego Choroba stawow Arkoxii w leczeniu bólu krzyża, w przebiegu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa ZZSKreumatoidalnego zapalenia stawów RZSa także jako leki drugiego wyboru w leczeniu bólu w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów ChZS [1—4]. Głównym czynnikiem ograniczającym stosowanie NLPZ jest ryzyko wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego gastrointestinal — GIw tym głównie w postaci krwawienia.

Próbą rozwiązania tego problemu było opracowanie nowej klasy leków, takich jak selektywne inhibitory cyklooksygenazy 2 COX-2które faktycznie w badaniach klinicznych powodowały mniej powikłań GI przy porównywalnej skuteczności z klasycznymi NLPZ. Część selektywnych inhibitorów COX-2, po początkowym entuzjazmie, została wycofana z rynku ze względu na obserwowany w badaniach klinicznych wzrost ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych cardiovascular — CVnp.

Obecnie w praktyce klinicznej w Polsce dostępne są dwa leki należące do grupy tzw.

Choroba stawow Arkoxii Leczenie obrazen barku

Pierwsze doniesienia dotyczące etorykoksybu ukazały się pod koniec lat W badaniach eksperymentalnych lek ten wykazywał działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe w różnych modelach stanu zapalnego, bólu zapalnego i gorączki, a efekt ten był porównywalny z klasycznymi NLPZ [6]. W badaniach in vitro wykazano, że etorykoksyb hamuje COX-2 ok. W badaniach u ludzi wykazano też, że etorykoksyb przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego, hamuje syntezę prostaglandyn na poziomie rdzeniowym i tym samym może hamować hiperalgezję ośrodkową, co ma znaczenie zarówno w bólu ostrym, jak i przewlekłym [8, 9].

Spośród innych Choroba stawow Arkoxii terapeutycznych etorykoksyb w badaniach eksperymentalnych wykazywał działanie Choroba stawow Arkoxii poprzez hamowanie cytokin, hamowanie angiogenezy i indukcję apoptozy w modelu raka jelita grubego oraz raka płuca [10, 11], a w ostatnich latach ukazały się także prace eksperymentalne dotyczące możliwego efektu przeciwdrgawkowego dzięki hamowaniu syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym [12].

Etorykoksyb Roticox jest dostępny w Polsce w postaci tabletek doustnych w dawkach 30, 60 i 90 mg. Może być stosowany raz dziennie. Po podaniu doustnym lek jest dobrze wchłaniany. Działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli preparat zostanie przyjęty na czczo. Całkowita dostępność biologiczna wynosi ok.

Stężenie maksymalne w osoczu występuje po ok. Etorykoksyb jest w znacznym stopniu metabolizowany do nieaktywnych metabolitów przez enzymy układu cytochromu P, a następnie wydalany przez nerki.

Stężenia w stanie stacjonarnym osiągane są Choroba stawow Arkoxii ciągu 7 dni przyjmowania preparatu raz na dobę w dawce mg, a T0,5 wynosi ok. Nie jest konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku [13]. Etorykoksyb jest zarejestrowany w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, do leczenia objawowej choroby zwyrodnieniowej stawów ChZSreumatoidalnego zapalenia stawów RZSzesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa ZZSK oraz leczenia bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej u osób powyżej Może być także stosowany w krótkotrwałym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym, związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób powyżej Efekt terapeutyczny pojawiał się już w 2.

W badaniu prospektywnym Lin i wsp. Liczne badania z randomizacją wykazały u chorych z ChZS porównywalną skuteczność przeciwbólową etorykoksybu w stosunku do innych NLPZ diklofenaku, naproksenu, ibuprofenu i celekoksybuco przeanalizowano w przeglądach systematycznych i metaanalizach.

W Choroba stawow Arkoxii Moore i wsp.

Produkt leczniczy Arcoxia jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat, do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym.

Dane te przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Skuteczność analgetyczna etorykoksybu, celekoksybu, naproksenu i ibuprofenu w badaniach klinicznych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów na podstawie [19]. Metaanaliza Song i wsp.

Arcoxia - ulotka, skład, dawkowanie i działanie

Autorzy metaanalizy badań klinicznych obejmujących ponad 58 tys. Obecnie zalecana dawka etorykoksybu w leczeniu ChZS wynosi 30 mg raz na dobę i nie powinna być większa niż 60 mg na dobę [13].

Efekt terapeutyczny pojawiał się już w 1. Podobną skuteczność obserwowano w badaniach Gossec i wsp. W badaniu Balazcs i wsp. W analizie Peloso i wsp.

  • Jak usunac bol kciuka
  • Bol w dloni stawu na ramie
  • Medycyna ludowa w podtrzymaniu bolu

Metaanaliza Wang i wsp. Autorzy wskazują, że największą różnicę pomiędzy grupą badaną a kontrolną, i tym samym największy efekt przeciwbólowy standardized mean difference — SMD zaobserwowano dla etorykoksybu. Nie wykazano różnic pomiędzy badanymi NLPZ w odniesieniu do czasu trwania sztywności porannej oraz ryzyka objawów niepożądanych.

W leczeniu ZZSK zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność terapii [13]. Tabela 2. Skuteczność analgetyczna etorykoksybu i naproksenu w badaniach klinicznych u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie analizy Peloso i wsp. Efekt leczniczy etorykoksybu pojawiał się w ciągu 2 tygodni leczenia i nie zmieniał się nawet w trakcie tygodniowej obserwacji [32].

W badaniu Bickham i wsp. Z praktycznego punktu widzenia w leczeniu chorych z RZS istotna jest również możliwość łączenia etorykoksybu np.

Według charakterystyki produktu leczniczego etorykoksyb w dawkach 60 mg i 90 mg nie wpływa na stężenie metotreksatu w osoczu ani na klirens nerkowy metotreksatu [13]. W leczeniu RZS zalecana dawka etorykoksybu wynosi 60 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność leczenia [13]. Efekt kliniczny pojawiał się szybko, w ciągu 4 godzin od podania leku, porównywalnie z indometacyną [35, 36].

W ostrym napadzie dny moczanowej zalecana dawka etorykoksybu wynosi mg raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 8 dni [13]. Odczuwalna ulga w bólu występowała średnio po 28 Choroba stawow Arkoxii od zastosowania etorykoksybu [40].

Preparat zawiera laktozę. Arcoxia - Działanie Niesteroidowy lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny, wybiórczy inhibitor cyklooksygenazy-2 COX Nie hamuje syntezy prostaglandyn w żołądku i nie wpływa na czynność płytek krwi. Po podaniu doustnym lek jest dobrze wchłaniany.

Analiza Cochrane 6 badań klinicznych łącznie pacjentów dotyczących stosowania etorykoksybu w ostrym bólu pooperacyjnym pozwoliła na obliczenie NNT dla tego leku.

Pojedyncza dawka etorykoksybu skutecznie uśmierza ból ostry i — co należy podkreślić — przy porównywalnym z towarzyszącym przyjmowaniu placebo ryzyku objawów niepożądanych [41]. W uśmierzaniu bólu ostrego po Masc bolow stomatologicznym zalecana dawka etorykoksybu wynosi 90 mg raz na dobę, a Choroba stawow Arkoxii z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 3 dni [13].

Obecnie coraz więcej prowadzi się także badań dotyczących stosowania etorykoksybu przed zabiegiem chirurgicznym jako element analgezji multimodalnej. Zastosowanie etorykoksybu w dawce mg przed operacją poprawiało jakość analgezji pooperacyjnej, zmniejszało zapotrzebowanie na analgetyki w tym opioidowea także hamowało produkcję cytokin prozapalnych, tym samym zmniejszając nasilenie hiperalgezji miejscowej i ośrodkowej [42—44].

Preemptywne podanie etorykoksybu, ze względu na niskie ryzyko powikłań Choroba stawow Arkoxii strony przewodu pokarmowego oraz układu krzepnięcia, może więc stanowić opcję terapeutyczną w przypadku uśmierzania bólu ostrego pooperacyjnego. Analiza powyższych badań klinicznych przeprowadzona przez Moore i wsp.

Etorykoksyb – nowe możliwości leczenia bólu. Skuteczność i bezpieczeństwo terapii

Wskaźnik ten dla 30—procentowej ulgi w bólu wahał się od 4 w 2. Na podstawie analizy autorzy wnioskują, że ok. Skuteczność przeciwbólowa etorykoksybu obserwowana we wcześniejszych badaniach w tym wskazaniu spowodowała, iż w niektórych krajach Europy etorykoksyb jest zarejestrowany także do stosowania w bolesnym miesiączkowaniu. Zawsze jednak decyzję o przepisaniu selektywnego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń Jak usunac zapalenie stawu w zapaleniu stawow wystąpić u pacjenta, w tym głównie ryzyka powikłań ze strony przewodu pokarmowego, sercowo-naczyniowych i nerkowych Badania TB. Obserwowano znamiennie niższe ryzyko relative risk — RR 0,5 zaprzestania leczenia etorykoksybem z powodu objawów ze strony Choroba stawow Arkoxii pokarmowego, w tym wątrobowych, w porównaniu z diklofenakiem.

Analiza van Walsem i wsp. W przypadku diklofenaku obserwowano także wyższe ryzyko zaprzestania leczenia z jakiegokolwiek powodu brak skuteczności i objawy niepożądane w porównaniu z etorykoksybem RR 1,2. Ryzyko przerwania leczenia z powodu objawów niepożądanych było porównywalne dla diklofenaku, naproksenu i ibuprofenu, natomiast niższe dla celekoksybu i etorykoksybu.

Według ChPL u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby 5—6 punktów wg skali Childa-Pugha nie należy stosować dawki etorykoksybu większej niż 60 mg raz na dobę.

Choroba stawow Arkoxii Menu z bolem w stawach

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby 7—9 punktów Choroba stawow Arkoxii skali Childa-Pugha nie należy stosować dawki większej niż 30 mg raz na dobę. Analiza przeprowadzona przez Cannona i wsp. Wcześniej podobne wyniki uzyskano w analizie Curtis i wsp. Z kolei w analizie kohortowej Kaewput i wsp.

Choroba stawow Arkoxii Erozja leczenia stawu barku

Po zaprzestaniu stosowania koksybów poziom eGFR się normalizował. Za czynniki ryzyka uszkodzenia nerek podczas stosowania koksybów uznano wysokie dawki leków, czas stosowania powyżej 6 miesięcy oraz występowanie schorzeń współistniejących. W badaniu klinicznym Malskat i wsp.

Encyklopedia leków

Porównanie powszechnie stosowanego na polskim rynku diklofenaku z etorykoksybem wykazało, że ten drugi cechuje się większą tolerancją oraz podobnym profilem bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego [52, 56]. W badaniu MEDAL pierwszych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów ChZS oraz wszyscy z reumatoidalnymzapaleniem stawów RZS otrzymywali 90 mg etorykoksybu raz dziennie lub diklofenak 2 razy dziennie po 75 mg.

  1. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  2. Dune t leczenie artrozy
  3. Lek dostępny na receptę Lek Arcoxia ma postać tabletek powlekanych.
  4. Arcoxia tabletki powlekane 60 mg - ulotka, opinie, cena, dawkowanie

Pozostali pacjenci z ChZS otrzymywali etorykoksyb w dawce raz dziennie 60 mg lub diklofenak w dawce 2 razy dziennie 75 mg. Wybór diklofenaku jako leku porównywanego był podyktowany faktem jego powszechnego stosowania w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowego [57].

Długi czas leczenia, sięgający nawet 3,5 roku średnia 18 miesięcyduża populacja, ogólnoświatowa dystrybucja pacjentów i włączenie pacjentów z szerokim spektrum czynników ryzyka sercowo-naczyniowego pozwoliły dokładnie ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe zastosowanych schematów leczenia.

  • Jak usunac bol w stawach na zapaleniu ze szkolzlisci
  • Glukozamina 750 Chondroitin 600
  • Zlacza palec choroby

Pierwszorzędowy punkt końcowy obejmował następujące incydenty zakrzepowo-zatorowe zarówno zakończone, jak i niezakończone zgonem : zawał serca, niestabilna dusznica bolesna, skrzeplina wewnątrzsercowa, zresuscytowane zatrzymanie krążenia, niedokrwienny udar mózgu, zakrzepica naczyniowo-mózgowa, przejściowy atak niedokrwienny, zakrzepica żył obwodowych, zatorowość płucna, zakrzepica tętnicza, nagły lub niewyjaśniony zgon.

Oprócz oceny ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych badania skupiały się również na ocenie zdefiniowanych wcześniej punktów bezpieczeństwa: zaprzestanie leczenia wtórnie do wzrostu ciśnienia tętniczego, obrzęków, dysfunkcji nerek, powikłań żołądkowo-jelitowych oraz wzrostu aktywności enzymów wątrobowych. Wyniki badania wskazują, że pacjenci leczeni etorykoksybem mają podobne ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych jak leczeni diklofenakiem [52].

Choroba stawow Arkoxii bolesne stawy w 9 lat

Co więcej, podobne wyniki dla leków zaobserwowano w poszczególnych subpopulacjach, w tym z różnymi poziomami ryzyka Choroba stawow Arkoxii — zarówno wśród tych bez czynników ryzyka, jak i ze znacznym ich nasileniem. Spójrzmy teraz szczegółowo na wyniki wspomnianych badań: z całej badanej grupy 21 pacjentów przyjmowało NLPZ dłużej niż 12 miesięcy, a 12 powyżej 24 miesięcy. Najczęstszym incydentem sercowo-naczyniowym w badaniu był zawał serca zarówno zakończony, jak i niezakończony zgonemktóry wystąpił z częstością 0,43 na pacjentów rocznie w grupie przyjmującej etorykoksyb oraz 0,49 na pacjentów rocznie w grupie przyjmującej diklofenak — brak istotnej różnicy pomiędzy badanymi grupami.