Choroby lecznicze zlaczy

Niniejsze zalecenia znajdują zastosowanie do większości schorzeń nerwowo-mięśniowych. Ośrodki nerwowo-mięśniowe powinny oferować wsparcie w ramach porady telefonicznej. Powyżej przedstawiony został zaledwie zarys dolegliwości, które mogą występować w przypadku różnych chorób nerwowo-mięśniowych.

Leczymy chorych cierpiących na takie choroby jak padaczka, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroba Parkinsona, zakażenia i nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie czy choroby rdzenia kręgowego.

Jak reumatolodzy traktuja artroze

Badamy także choroby genetyczne, zaburzenia nerwowo-skórne czy urazy okołorodowe i zaburzenia rozwojowe. Zajmujemy się również osobami cierpiącymi na zaburzenia snu, bóle głowy, uzależnienia od leków lub alkoholizmem. Po przebadaniu pacjenta i zdiagnozowaniu choroby, lekarz neurolog ustala przebieg indywidualnej terapii farmakologicznej, rehabilitacyjnej i sprawuje nad pacjentem nadzór podczas jej trwania.

Obrzek na zlaczu lokcia bez bolu

Lekarz neurolog skupia się także na procesach, które powodują powstanie uszkodzeń w układzie nerwowym i ich leczeniu. Do najczęstszych chorób układu nerwowego należą: Zakażenia układu nerwowego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu Choroby naczyniowe krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego wodogłowie Guzy oponiaki, glejaki Urazy układu nerwowego ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe mózgowe Choroby lecznicze zlaczy dziecięce Choroby genetyczne choroba Wilsona Choroby mitochondrialne dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera Zaburzenia nerwowo-skórne choroba Recklinghausena Neuropatie obwodowe porażenie nerwu promieniowego Zespoły otępienne choroba Alzheimera Zaburzenia ruchowe choroba Parkinsona, choroba Huntingtona Choroby rdzenia kręgowego jamistość rdzenia Choroby złącza nerwowo-mięśniowego miastenia.

Przyczyny bolu we wszystkich stawach i miesniach